Besiad (Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği

2003 yılında Bodrum merkezli olarak kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda Bodrum esnaf ve iş adamlarının sosyalleşmesi, örgütlenmesi ve iş dünyasına yönelik geliştirme faaliyetlerini hedefleyen dernek, gün geçtikçe Bodrum iş dünyası ve sivil toplum hayatında çok önemli bir boşluğu doldurur hale gelmiştir. Bugüne kadar Bodrum ve bölgesinde, ekonomik, ticari, iş dünyası ile ilgili konularda sayısız faaliyetlerde bulunmuş, kalıcı hizmetler vermiştir.

Türkkonfed (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)

1990’lı yılların ikinci yarısında, güç birliği yapma arayışı ile başlayan SİAD hareketi, derneklerin bir araya gelip üst örgütler kurabilmeleri için gerekli tüzük değişiklikleri yapıldıktan sonra federasyonların oluşturulmasına geçildi Altı federasyonun kuruluşunu tamamlamasından sonra konfederasyon çalışmalarına hız verildi. 4 Kasım 2004’te, Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu kuruldu. Konfederasyonun kurucu üyeleri, BASİFED, DASİFED, DOGÜNSİFED, İÇASİFED, MAKSİFED ve SEDEFED oldu. 14 Nisan 2005 tarihinde konfederasyon “Türk” ismini resmen alarak “Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu” kısaca TÜRKONFED olarak anılmaya başlandı.

Gesifed (Güney Ege Sanayi ve iş Dünyası Federasyonu

2012 yılında bir araya gelen, iş dünyası temsilcisi bir grup STK başkanı, ülke kalkınmasının bölgesel kalkınmadan geçtiğinin bilincinde olarak, (DENİZLİ, MUĞLA, AYDIN) bölgesinde, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, düşünce ve hareket birliği sağlayan iş insanları derneklerini aynı çatı altında toplayan federasyondur. GESİFED, 9 üye derneği ile Aydın-Muğla-Denizli üçlemesinde geniş tabanlı örgütlenme idealine bir adım daha yaklaşmıştır. GESİFED kuruluşunun hemen ardından TÜRKONFED Ailesi mensubu olmuş, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonuna üye olmuştur.